From 14/06/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/06 to 13/06/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/05/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

Easter Routes
pdf_icon21-4-2019, 27-4-2019, 28-4-2019 (Sunday Easter)

From 11/04 to 19/04/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/04 to 10/04/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 19/3 to 31/03/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 22/12 to 18/03/2019
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/12 to 21/12
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/11 to 30/11
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 21/10 to 31/10
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/10 to 20/10
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 21/09 to 30/09
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/09 to 20/09
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 27/08 to 31/08
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 28/07 to 26/08
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 21/07
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 14/07
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/07 to 13/07
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 16/06 to 30/06
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/06 to 15/06
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

Extra ferry schedules from 16/05/18 till 31/05/18
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

 Extra ferry schedules from 07/05/18 till 15/05/18
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

Extra ferry schedules from 16/04/18 till 30/04/18
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

Easter Routes
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 02/04
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 12/03 to 31/03
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 23/12 to 11/03
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/12 to 22/12
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/11 to 30/11
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 22/10 to 31/10
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/10 to 21/10
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 21/9 to 30/9
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 15/9 to 20/9
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/9 to 14/9
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 28/8 to 31/8
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/8/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 15/7/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 01/7/2017 to 14/7/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 16/6/2017 to 30/6/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 27/5/2017 to 16/6/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 27/5/2017 to 16/6/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos

From 08/5/2017 to 15/5/2017
pdf_iconTimetable Ferry boat Paros (Pounta) – Antiparos