“Nissos Samos” timetable from 31/03 to 15/06 and 11/09 to 31/10

Ticket prices from 19 Euros, Economy 34 Euros, and Air seat 39 Euros
Piraeus- Paros
Monday-Wednesday-Thursday-Friday
Departure 16:30 arrival 21:20
Paros-Piraeus
Tuesday- Sunday
Departure16:10 arrival 21:00
Thursday- Friday
Departure 09:40 arrival 21:00

Timetable from 16/06 to 10/09
Daily
Piraeus- Paros
Departure 23:55 arrival 04:45
Paros-Piraeus
Departure 16:35 arrival 21:25