Φέρνοντας τους πολίτες και πάλι στην  απεριόριστη και  ελεύθερη μετακίνηση, το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα μπορέσει να ελέγξει  μια  εκ νέου διασπορά του ιού COVID-19.

Tο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη της ΕΕ και σε κάθε μέλος της οικογένειάς του, την ελεύθερη μετακίνηση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης, καθώς το πιστοποιητικό θα είναι επαρκή απόδειξη, για την άρση των περιορισμών ελεύθερης κυκλοφορίας – όπως και στις απαιτήσεις καραντίνας ή test – που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι μια ψηφιακή απόδειξη ότι ένα άτομο είτε έχει:

  • εμβολιαστεί κατά του COVID-19, είτε:
  • έκανε το test και έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα test Covid-19 είτε:
  • υπάρχει ανάκτηση από COVID-19 και δημιουργία αντισωμάτων έναντι του ιού.

Πώς θα λάβουν οι πολίτες το πιστοποιητικό;

Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την έκδοση του πιστοποιητικού. Θα εκδίδεται  για παράδειγμα, από νοσοκομεία, κέντρα δοκιμών και υγειονομικές αρχές.

Η ψηφιακή έκδοση μπορεί να αποθηκευτεί σε μια φορητή συσκευή. Οι πολίτες μπορούν επίσης να ζητήσουν μια έντυπη έκδοση. Και τα  δύο (είτε ηλεκτρονικά είτε ψηφιακά)  θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει βασικές πληροφορίες, καθώς και μια ψηφιακή σφραγίδα που θα  βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

Πώς θα βοηθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία;

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι αποδεκτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ βοηθώντας έτσι  στη διασφάλιση ότι οι περιορισμοί που ισχύουν επί του παρόντος,  μπορούν να αρθούν με συντονισμένο τρόπο.

Κάθε πολίτης της ΕΕ ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην ΕΕ, ο οποίος είναι κάτοχος του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, θα μπορεί να απαλλάσσεται από τους  περιορισμούς ελεύθερης κυκλοφορίας.

Θα μπορούν οι πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Ναί.

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, που είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό καλύπτει είτε τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, είτε εκείνους που έχουν αρνητικό test COVID-19, είτε εκείνους που πέρασαν τον ιό και  έχουν δημιουργήσει αντισώματα. Το πιστοποιητικό είναι μια ευκαιρία να διευκολυνθούν τα ταξίδια με τον ασφαλέστερο τρόπο.

Πώς θα λειτουργήσει το πιστοποιητικό;

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα περιέχει έναν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του κατά της παραποίησης.

Όταν το πιστοποιητικό ελέγχεται, ο κωδικός QR σαρώνεται και η υπογραφή επαληθεύεται.

Κάθε οργανισμός έκδοσης (π.χ. νοσοκομείο, κέντρο δοκιμών, υγειονομική αρχή) έχει το δικό του ψηφιακό κλειδί υπογραφής. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε μια ασφαλή βάση δεδομένων σε κάθε χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη. Μέσω αυτής της πύλης, όλα τα πιστοποιητικά και οι υπογραφές μπορούν να επαληθευτούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα προσωπικά δεδομένα που κωδικοποιούνται στο πιστοποιητικό δεν διέρχονται από την πύλη, καθώς αυτό δεν είναι απαραίτητο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

Έχει σημασία ποιο εμβόλιο έλαβαν οι πολίτες;

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εκδίδονται σε ένα εμβολιασμένο άτομο για οποιοδήποτε εμβόλιο COVID-19.

Όσον αφορά την άρση των περιορισμών ελεύθερης κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδεχθούν πιστοποιητικά εμβολιασμού για εμβόλια που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να το επεκτείνουν και σε ταξιδιώτες της ΕΕ που έλαβαν άλλο εμβόλιο.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνει το πιστοποιητικό;

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό περιέχει απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / τεστ / ανάκτηση και ένα μοναδικό αναγνωριστικό.

Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες. Αυτό δεν θα διατηρείται από τις χώρες που επισκέπτεστε. Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα και η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού επαληθεύοντας ποιος το εξέδωσε και το υπέγραψε. Όλα τα δεδομένα υγείας παραμένουν στο κράτος μέλος που εξέδωσε ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.